Flyttuppdrag

Problem att forsla bort saker?

Vi hjälper gärna till med flytt av möbler, ris, övrigt trädgårdsavfall m.m. som du av olika anledningar har svårt att frakta bort för deponi eller flytta från en plats till en annan. För oss som företag debiteras vi en tippavgift, på miljöstationerna, något som vi i vår tur debiterar kund vid fakturering.

VI FIXAR DET...