Om oss

1989 var startåret för Gräsdalens Service. År 2000 flyttade vi till den lokal på Gräsdalsgatan 12 (Gräsdalens industriområde) som utgångspunkten för våra uppdrag. Arbetsstyrkan varierar mellan 7 - 15 medarbetare, beroende på uppdrag och årstid. Hushållsnära tjänster i trädgårdar är en växande bransch! Allt fler villaägare lejer bort arbetsmoment i sin trädgård och där kan vi ställa upp.

Vi har haft styrkan att anpassa oss till olika skeenden i branschen och är (måste vara) duktiga på det vi gör. Såväl enkla som komplicerade arbeten. Vidareutbildning för våra medarbetare är en ständig pågående process. Vi har hög målsättning beträffande på kvalitet och vår strävan är att etablera en långvarigt god relation med våra kunder. Vår i särklass bästa marknadsföring har, genom åren, varit nöjda kunder som rekommenderar oss till kollegor, vänner och bekanta. Alla uppdrag faktureras med arbetstid, resekostnad och moms.
– Vi lämnar gärna offert!

Exempel bland våra avtalskunder är:

Anticimex, Biltema, Carl Haag AB, El Tel, Kamic, KÅ Kronlunds Karlstad kommun, Metso paper med flera och många privata abonnemang för olika former av trädgårdsservice. Företag och bostadsrättsföreningar tillhör den största volymen arbetstimmar medan antalet privatpersoner är större till antalet.

VÄLKOMMEN MED DIN BESTÄLLNING!