Trädgårdsservice

Vi fixar det mesta inom området yttre fastighetsskötsel. Vi utför:

 • Vår- sommar och höststädar i trädgårdar
 • Gräsklippning av såväl stora som små ytor
 • Trimning, slyröjning
 • Häckkklippning
 • Kantskärning
 • Rensning av rabatter
 • Kalkning, Gödning
 • Beskärning av träd och buskar
 • Trädfällningar och stubbfräsning
 • Jordfräsning
 • Platt- och stensättning
 • Anläggning gräsmattor
 • Bortforsling trädgårdsavfall

DET VILL SÄGA “ALLT I DIN TRÄDGÅRD”